rivka_elitzur_about
rivka_elitzur_books
al_dmuta_rivka_elitzur
rivka_elitzur_onWriting
rivka_elitzur_contact
Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1
רבקה אליצור, סופרת ילדים (1979-1921). ילידת ברטיסלבה, עלתה לארץ בילדותה והתגוררה בירושלים. ספריה מתארים בסיפור ובשיר את היומיום של ילדים מנקודת מבטם, על רקע הווי חיים של שבת, מועד ויום חול. להצלחה מיוחדת זכה ספרה "שלום לך אורחת". יצירותיה, המצטיינות במקוריות, בישרות פנימית ובהומור, מילאו חלל גדול בספרות הילדים, והן מוסיפות ונדפסות עד היום בעשרות מהדורות ומגיעות לכל בית וגן ילדים.
rivka_elitzur_titles
"אני, הכותבת, רואה את עצמי בשיר זה עומדת, כביכול, ובידי פנס מאיר, ואני מאירה בשביל הילד את דמות אמא שלו. אמא של שבת, קצת מסתורית, חגיגית... כעין מלכה. היא והשבת כעין חטיבה אחת."
"ספריה של רבקה אליצור הם חלק מנכסי צאן ברזל של הספרות העברית לילדים" (לאה חובב, דרך אגדה ז-ח [תשס"ד-תשס"ה], עמ' 196